Tel.: +420 603 224 697
Email: info@bautop.cz
Puklice 233
58 831 Puklice
Získejte zdarma cenovou nabídku nebo nám pošlete svou otázku. Je to zdarma, jednoduché a rychlé. chci víc

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Solární panely slouží k ohřevu vody pomocí slunečního záření.

S rostoucí cenou za teplo se stále ve větší míře obracíme k jiným levnějším zdrojům. Takovým zdrojem je sluneční záření. Je to energie, která ovlivňuje nejen atmosféru, oceány, ale i naše životy. Na Zemi dopadne nepatrná část z celkového množství které slunce vyzáří (1,74*1017kW). Roční množství zářivé energie dopadající na Českou republiku se pohybuje mezi 950 kWh/m² - 1 250 kWh/m². Toto záření umíme využívat pomocí solárních kolektorů.

Solární kolektor je zařízení určené k pohlcování slunečního záření a jeho zpětné přeměně na tepelnou energii. Nejdříve se v kolektoru zahřeje teplonosné médium které je následně pomocí čerpadla přesunuto do solárního bojleru, kde ohřívá studenou vodu, ať již k osobní spotřebě, či k topení.

solarni systemy

Nejčastější varianta je použít solární kolektory pro přípravu teplé užitkové vody. U rodinných domků je možné využít letních přebytků pro ohřev bazénové vody. Složitějším systémem je instalace pro vytápění objektu společně s ohřevem teplé užitkové vody.

Solární sestavy

Nabízíme vlastní solární sestavy připravené k montáži pro váš dům. Veškeré solární sestavy obsahují osvědčené a fungující prvky, které dohromady utvoří spolehlivý zdroj tepla. Každá solární sestava obsahuje solární kolektory, kotel, čidla a veškeré potřebné instalační prvky.

Spolehěte se na ozkoušené solární sestavy, se kterými získáte alternativní zdroj energie na klíč!

Solární kolektory a konstrukce

Prodáváme solární konstrukce a kolektory různých rozmerů pro bezpečné a spolehlivé zajištění solárních systémů.

Správně nainstalovaný solární systém zahrnuje: solární panely, solární bojler, připojovací soubor pro připojení bojleru, nosné konstrukce na střechu, čerpadlovou jednotku, regulátor, drobný montážní materiál a izolaci.
Solární konstrukce vám umožní instalovat solární kolektory i na plochou i šikmou střechu a zajistit jejich bezproblémový chod.

Solární systémy ROTEX Solaris

Solární systém ROTEX Solaris pro ohřev vody a podporu vytápění se zásadně liší od ostatních solárních systémů. Využívá převratnou technologii - beztlaký „drain-back" solární systém - k získávání energie ze slunce přímo vodu z beztlakého plastového zásobníku ROTEX. Voda v zásobníku slouží pouze pro akumulaci energie. Ohřev teplé vody je řešen průtokově prostřednictvím nerezového vlněnce. 

ROTEX Solaris je založen na silně izolovaném akumulačním zásobníku ROTEX Sanicube/ HybridCube® (tepelné ztráty pouze 1,4kWh/den). Voda v zásobníku se přivádí přímo ke slunečním kolektorům bez tepelného výměníku, zde je ohřívána a pak vrstveně uložena zpět v zásobníku. Teplo není uloženo v pitné vodě, jako je tomu normálně, ale v oddělené beztlaké vodě v zásobníku. To podstatně zvyšuje účinnost solárních kolektorů, hygienu teplé vody(prevence legionelly a usazenin), celkovévyužití instalace a úspory nákladů. 

Vzhledem k tomu, že systém není přetlakový, nejsou zapotřebí jinak nutné komponenty, jako je expanzní nádoba, pojistný ventil a tepelný výměník. To nejen že šetří peníze při nákupu a instalaci, ale také za provozu šetří cennou energii.

Kolektory Solaris jsou naplněny jen při dostatečné dodávce sluneční energie, a když je systém schopen tuto energii přijímat. V takovém případě se krátce zapnou obě čerpadla v řídící a čerpací jednotce (RPS 3) a naplní kolektory vodou ze zásobníku. Po naplnění vodou udržuje průtok kolektory pouze jedno čerpadlo.

Díky tomuto principu nepotřebuje solární systém nemrznoucí kapalinu (není nutná její výměna ani likvidace).Pokud je sluneční záření nedostatečné nebo pokud Sanicube / HybridCube® Solaris již nepotřebuje další teplo, cirkulační čerpadlo se vypne a celý solární systém se vypustído zásobníku.

ROTEX Solaris je vhodný pro každou střechu - kolektory mohou být namontovány na tašky (na střechu), integrovány do střechy nebo namontovány na speciální rámy na plochou střechu.